Schade door expert vast laten stellen

schade-door-schade-experts

In de bouwwereld weet men: geen bouwproject is gelijk. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van een bouwproject. Goed om te weten dat er experts zijn voor het uitzoeken van de schades die ontstaan als gevolg van een bouwproject door middel van schade expertises.

Advies en begeleiding op maat

Niet alleen is elk bouwproject verschillend, ook de afhandeling van schades is niet in een hokje te stoppen. Een expert kan uitzoeken wie verantwoordelijk is voor ontstane schade en wat de omvang is. Door een onderzoek in te stellen voor een bouwproject van start gaat, wordt voorkomen dat schades die al eerder aanwezig waren worden geclaimd. Een expert verzamelt alle gegevens, van de bestaande bebouwing maar ook van de werkzaamheden waaruit schade kan ontstaan. Omdat de invloed van een bouwproject in elke situatie en omgeving anders is, is geen enkele aanpak standaard te noemen. Advies en begeleiding moet dus op maat gebeuren.

Bouwschade is niet uit te sluiten

Het is moeilijk om bouwschade uit te sluiten, er is altijd een risico aanwezig dat bijvoorbeeld door trillingen, door vrachtverkeer of door andere invloeden een omliggend pand schade oploopt. Een expert onderzoekt of de schade überhaupt verband heeft met de werkzaamheden. Als deze schade wel vastgesteld wordt door een schade expert, zal de aannemer voor een oplossing moeten zorgen. Dit kan door de schade te herstellen of door een vergoeding toe te kennen. Schade door bouwprojecten van een ander vallen niet onder de opstalverzekering, claimen zal dus altijd bij de betreffende aannemer gebeuren.

Een aannemer moet het project begeleiden

Er zijn verschillende schades te bedenken die kunnen ontstaan aan een pand. Een van de schades is het scheuren van muren onder invloed van trillingen. Door zowel heien als intrillen van damwanden wordt nogal wat verwacht van de bestaande bebouwing. Als een aannemer het project zorgvuldig begeleidt, is er niets aan de hand, de schade zal worden verholpen en klachten worden altijd serieus genomen. Bij het intrillen van een tunnel of een parkeergarage is schade v oor de buurt aannemelijk. Door preventieve maatregelen wordt dit zo veel als mogelijk voorkomen, maar niet alles is vooraf in kaart te brengen. Een bouwkundig rapport vooral zorgt voor duidelijkheid.

Heien en trillen is hinderlijk

Omwoners van te voren informeren kan al veel problemen voorkomen. Iemand die weet wat er te gebeuren staat zal coulanter met de schade omgaan dan iemand die compleet verrast wordt door een heimachine. Door iedereen tijdig te informeren en transparant te zijn over wat er staat te gebeuren wordt dus problemen voorkomen. Heien is sowieso voor de omgeving nogal vervelend. Trilling en geluid zijn hinderlijke omstandigheden, vooral als je je minder dan 50 m van het te heien bouwwerk begeeft.